Hållbar livsstil

Uppnå hållbarhet i ditt eget liv

Blogg

Sida 3

RSS

Takodling mitt i stan

6 Dec 2018

När jag i slutet av 1990-talet läste humanekologi vid Göteborgs Universitet fick vi studenter som en av flera kursuppgifter att skriva ett inlägg till en miljötidskrift. Innehållet i texten skulle relatera till innehållet i kursen. Jag hade av kursinnehållet blivit inspirerad att skriva om hur man kan skapa grönområden i storstadsmiljöer. Av någon anledning kör man fast i tankarna och tror att grönska måste växa på marknivå. Den som har varit i Hongkong vet att så inte behöver vara fallet. Min tanke var att använda tidigare outnyttjade ytor, nämligen platta tak. Många byggnader i storstäder har platta tak som varken används för att vara på, placera solceller på eller för att plantera växter på.

Googles huvudkontor i London

Tanken att ha växter på byggnader i stor skala är långtifrån ny. Ett av världens sju underverk bygger på denna idé.

Babylons hängande trädgårdar

Black Friday och Julhandel

27 Nov 2018

Jag har tidigare skrivit om decoupling och myten om att vi kan konsumera utan att vi påfrestar på jordens resurser. Julhandeln som varje år slår försäljningsrekord ställer dessa frågor på sin spets.

Eftersom tjänster än så länge inte är den typiska julklappen är vi fast i det faktum att för varje sak vi köper förbrukar vi av jordens resurser och det troliga är också att vi bidrar till en ökning av växthusgaserna och därmed växthuseffekten. Antingen direkt genom utsläpp vid produktion och transporter eller indirekt genom utsläpp via den energiproduktion som krävs för att driva tillverkningen.

Finns det då inga alternativ som är neutrala eller som åtminstone är mindre dåliga?

Ren energi?

10 Nov 2018

Det har länge diskuterats möjligheterna att välja förnyelsebar energi istället för fossil energi eller andra energiformer som bygger på ändliga resurser. De energiformer som typiskt har diskuterats är sol, vind och vatten. Många tänker sig att el som produceras i solkraftverk, vindkraftverk eller vattenkraftverk är ren el. Ren i den bemärkelsen att produktionen är ren.

Syftet med min blogg är att hjälpa människor göra goda val. I detta fall är jag osäker på om jag kan bidra med någon hjälp i praktiken, kanske snarare i teorin. Det är viktigt att vi alla blir upplysta om vad det är vi får och var vi får det ifrån. Detta i sin tur kan ligga till grund för våra val. Här nedan ska jag ge min syn på varför el producerad från förnyelsebara källor inte är helt ren. Därefter ska jag dra slutsatser som kan vara någon form av vägledning.

Varför är GOTS så dyrt?

21 Oct 2018

Det är påtagligt när man köper kläder eller sänkläder att GOTS-certifierade produkter är dyrare än konventionellt framställda bomullsprodukter. Många frågar sig varför. Frågan borde egentligen vara varför "vanliga" bomullsprodukter är så billiga?

När vi köper GOTS-certifierade produkter betalar vi hela kostnaden för plagget. När vi köper konventionellt framställda bomullsprodukter får andra betala stora delar av kostnaden. I det senare fallet blir det dessutom fler kostnader som varken tillverkaren eller köparen vill kännas vid. Om detta låter konstigt ska jag förklara det steg för steg.

Öl-drickare drabbas som en följd av växthuseffekten

16 Oct 2018

För några år sedan kom det rapporter om att ölet blir blaskigare som en följd av växthuseffekten. Nu kommer det nya rapporter om att ölpriset kan komma att dubbleras som en följd av växthuseffekten. Är det dags att ta växsthuseffekten på allvar och att göra något åt det?

För snart tio år sedan upptäckte forskare att den humle som används för att framställa tjeckisk och tysk öl håller på att tappa smaken. När humlen tappar i smak gör även ölen det eftersom humle är den ingrediens som ger öl fyllighet och beskhet. Förklaringen till att humle förlorar i smak är att den behöver växa i ett visst klimat och en viss temperatur. När temperaturen ökar påverkas humlen negativt. De centraleuropeiska humleodlingarna håller på att tappa sin funktion. Frågan är då om humle kan växa någon annanstans där klimatet är mer passande.

Återhämtning och faror

13 Oct 2018

Våra gener har över årtusenden och kanske årmiljoner förberett oss för vilka faror som finns runt oss och hur vi kan koppla av och återhämta oss. Detta fungerar bra så länge farorna är desamma över tid  och sätten att återhämta sig är möjliga. Vi lever dock i en tid då tillvaron förändras snabbt.

Vi människor behöver inte lära oss att vi ska uppmärksamma saker som rör sig, förändrade ljusförhållanden och plötsliga ljud. Det har vi i våra gener. Det är därför vi är rädda för spindlar, ormar, lejon och stora rovfåglar. I vårt moderna samhälle är vi också vaksamma när det gäller bilar. Att bilar rör sig och skapar ljud är den främsta orsaken till att vi uppmärksammar dem och är vaksamma. Däremot har vi fått lära oss att bilar kan utgöra en fara. Ibland sitter vi i en bil och då är den inte en påtaglig fara. Det är när vi är gångtrafikanter som bilen blir en potentiell fara.

Arbete och hållbarhetsfrågor

15 Sep 2018

Efter den varma och torra sommaren har flera organisationer insett att värme kan och bör betraktas som ett arbetsmiljöproblem. Till skillnad från kulturer som har formats av värmen som en faktor, t.ex. i Afrika och Sydeuropa, har vi i norra Europa inte skapat en arbetsdag eller ett arbetsschema som är anpassat till när på dygnet det är som tuffast att arbeta på grund av värme (eller kyla). De kulturer som är vana vid värme där har valt att vara mindre aktiva mitt på dagen när det är som varmast. Eftersom vi inte bryr oss om det en varm sommar blir det närmas outhärdligt inom vissa yrken att kunna arbeta och än mindre att göra ett bra jobb.

Att få ihop livspusslet

15 Aug 2018

I en nylig studie utförd vid Göteborgs universitet ville forskarna undersöka vilka delar av livet som individer satte som främst i förhållande till sin identitet. Vissa ansåg att arbetet var viktigast för vem de är och hur de ser på sig själva. Andra satte familjen, föräldrarollen eller partnerskapet främst. Ungefär en tredjedel av deltagarna i studien kunde inte säga att en av dessa komponenter var viktigast utan värderade arbetet, föräldrarollen och partnerskapet som lika viktiga. Vad får det för konsekvenser för vem man är och hur man lyckas i livet?

En direkt konsekvens av att värdera alla tre pusselbitar i livet som lika viktiga är att man inte riktigt får ihop livspusslet. Individen går hela tiden men en känsla av otillräcklighet. Inget blir tillräckligt bra. De som t.ex. värderade jobbet som viktigast kunde med gott samvete för sig själva acceptera att de inte var en perfekt partner eller förälder. De som ansåg att föräldrarollen var viktigast kunde leva med att de gjorde en medioker arbetsinsats på jobbet. De som ansåg att alla tre bitar var lika viktiga och viktigast i deras liv fick helt enkelt inte ihop det för det går inte att lyckas inom tre områden samtidigt.

Som en kompensation för sin känsla av otillräcklighet valde individerna att försaka annat som t.ex. sömnen. Detta blir inte hållbart i längden. Den troliga långsiktiga effekten är att individen kommer att fortsätta att känna sig otillräcklig eftersom sömnbrist gör att prestationen går ner. Det kommer inte att leda till att individen lyckas med något i livet.

Man kan se att det är enklare att få ihop livet om man prioriterar en pusselbit och kan leva med att andra bitar bara är ok. Att göra allt bra och identifiera sig som den som ska göra allt bra leder sannolikt till en känsla av misslyckande som är förbundet med vem man är. En hållbar livsstil är med andra ord en livsstil där man inte kan vara duktig på allt eller ens de viktigaste delarna i livet. Man får acceptera att det räcker att få ihop livet. Man behöver inte göra väl ifrån sig inom mer än ett område. Det verkar mest hållbart.

Hur tänker du?

Vad är tencel och hur miljövänligt är det?

27 Jul 2018

I takt med att efterfrågan på fibrer till textilier ökar görs omfattande försök att använda alternativ till bomull och polyester som är de mest använda materialen idag. Polyester är en ändlig resurs som måste minska på sikt och konventionellt framställd bomull har stor negativ inverkan på miljön. Det finns alternativ som är baserade på fibrer från olika sorters trä. Viskos är ett material som redan används i stor utsträckning men det finns bättre alternativ som lyocell. Det görs också försök att skapa fibrer och garn av papper men det är en bit kvar till det alterantivet kan erbjudas i stor skala. Lyocell har i nuläget en god potential. Så vad är lyocell? Man kan enkelt säga att det är en förbättring av viskosframställningen som kräver färre kemikalier och framför allt mindre mängder kemikalier.

Hållbar kosthållning

24 Jul 2018

Det är känt att vår mat står för ca 25 procent av de direkta och indirekta utsläppen av växthusgaser. Därför är det värt att noga tänka över vilken kosthållning man vill ha. Föda som har framställts i en industriell skala leder till mer utsläpp medan föda som kommer direkt ur jorden har bidragit med lite utsläpp. Föda som är producerad långt bort medför mer utsläpp än föda som är producerad i närområdet. Samtidigt kommer mycket av vår mat ifrån handeln och där gäller det som kund att visa vilka varor som är efterfrågade. Om det rör sig om en viss kategori som inte så ofta går att få ekologisk kan det vara bättre att köpa något som kommer ifrån Sydamerika eller Australien. Det ger en signal till handeln att de behöver ta in mer mat som är KRAV-märkt eller har annan eko-märkning. Närhetsprinicipen behöver därför inte alltid gälla.

Sov gott

12 Jul 2018

Hur väljer du kudde? För mig är en kudde en av de mest krävande detaljerna i sovrummet. Det beror på sådana saker som hårdhet/mjukhet eller stumhet/flexibilitet. En kudde får inte vara varken för mjuk eller för hård. Den får inte vara för stum men heller inte för flexibel. Flexibel är kudden när den lätt ändrar form eller helt tappar form. Det som är rätt hårdhetsgrad och rätt grad av stumhet för en person är det säkert inte för en annan person. Vi kan vara väldigt picky när det gäller de rätta kvalitéerna på kuddar.

Andra faktorer som spelar roll är om de skapar allergier. Det är inte så många kuddinnehåll i sig som skapar allergier. Visst finns det de som är allergiska mot dun men det är ovanligt. Det man blir allergisk mot är damm och kvalster. Vissa sorters fyllning är damm, smuts och kvalsteravvisande. Exempel på detta är silke och kapok. Båda dessa material har andra naturliga fördelar.

GOTS-kläder som luktar illa

5 Jul 2018

När man köper kläder som är GOTS-certifierade väntar man sig en ren produkt. Nu menar jag naturligtvis inte de fall där man får hem ett smutsigt plagg utan de situationer då man får hem en produkt som inte upplevs vara fri från kemikalier. Vi använder ju våra näsor till det mesta för att avgöra om det är rent och fräscht. När ett plagg har en stickande doft är det lätt hänt att man misstänker det värsta.

GOTS är den tuffaste certifiering man kan tänka sig på textilier. Råvaran ska vara ekologisk och det får inte finnas rester av skadliga kemikalier i produkten. Om det ändå luktar mysko, vad beror det på?

Är 'decoupling' en myt?

28 Jun 2018

De senaste veckorna har konsumtion debatterats livligt. Den ursprungliga debatten som startade för flera decennier sedan har handlat om att nå hållbar utveckling genom minskad konsumtion eller ökad konsumtion. På senare tid pratar men om detta i termer av 'decoupling' vilket på svenska bäst översätts till frikoppling. Tanken från vissa konsumtionsentusiaster är att ekonomin kommer att kunna växa utan att materialåtgång och miljöskadande effekter behöver växa, snarare tvärt om. Det är detta som menas med frikoppling; ekonomin och miljöbelastningen går inte hand i hand utan går skilda vägar. Detta antagande bygger på att tekniken gör vårt samhälle mer effektivt, att vi konsumerar tjänster i högre usträckning och varor i lägre utsträckning samt att reningsprocesser också blir mer effektiva. Ekonomisk tillväxt behöver alltså inte innebära ökad miljöbelastning. Optimisterna menar att ekonomisk tillväxt leder till minskad miljöbelastning. Om det stämmer vore det väldigt bra för oss alla, eller hur.

Glad midsommar

22 Jun 2018

Nu är det midsommarafton och allt har gått enligt planen tack vara den soliga försommaren.

Potatisen har blommat och blommar än. Det blir liten söt färskpotatis på bordet idag.

 

 

Jag önskar er alla en trevlig midsommar och hoppas att det bara innebär njutning.

Köttberget som både växer och krymper

10 Jun 2018

När jag blev vegetarian som 14:åring hade jag en rad skäl och argumentet. Om jag idag fortfarande skulle vara blandkostare skulle mina argument se något annorlunda ut för att gå över till vegetarisk kost. De senaste decennierna har det handlat om resistenta bakterier, om stressade djur (vem vill äta ett annat djurs stresshormon), om slaktmetoder som är etiskt oförsvarbara, att animalisk energi är ineffektivt jämfört med andra proteinkällor, att djurbruk är en klimatbov av stora mått och att slakten av djur är groteskt stor. Idag vill jag uppehålla mig vid den sista punkten. OECD släpper regelbundet data över hur många ton djur som slaktas för konsumtion i världen per år.

 

← Äldre inlägg