Hållbar livsstil

Uppnå hållbarhet i ditt eget liv

Hållbar livsstil

 

Innehållet på denna sida är ett möte mellan min privata glada entusiasm och min professiolla seriositet. Privat tycker jag att frågor som rör hållbar utveckling är viktiga och jag försöker leva i linje med mina övertygelser. Från ett professionellt perspektiv tittar jag på beteendemönster, lagstiftning, certifieringar och konsumtion. Den privata sidan vill agera och den professionella sidan kartlägger och reflekterar. På denna sajt vill jag få fram båda dessa sidor.

Hållbar utveckling för mig handlar om att möjliggöra ett liv för nästa generation som är minst lika bra som det liv jag får leva. Att inte uppnå hållbar utveckling enligt detta synsätt är som att bjuda en grupp barn till ett barnkalas men själv äta upp tårtan, själv stöka till och själv ha allt roligt innan barnen har dykt upp. Barnen som kommer på utsatt tid undrar vad de har där att göra, vad som finns kvar till dem. Om vi som lever på jorden nu vill maximera uttaget av allt det goda, vill skapa oordning i samhället och naturen samt maximera vår egen njutning kommer nästa generation att få mindre av allt. Varför då? Om vår inställning istället är att vi ska bygga upp samhället, låta djurbestånd och växtlighet återhämta sig osv är det faktiskt möjligt att nästa generation kan få det minst lika bra som vi har haft det. Det är faktiskt möjligt att de kan få det bättre. Varför inte?

Livsstil för vissa betyder sätt att leva eller den stil man har på sitt sätt att leva. För mig hänger livsstil ihop med identitet. Min självidentitet är min och andras bild av vem jag är, var jag hör hemma och vad jag vanligtvis gör. Det är bra om självbilden stämmer med det egna beteendet. Att t.ex. se sig själv som en hälsosam människa och samtidigt dricka omåttligt mycket alkohol går inte bra ihop. Att t.ex. se sig själv som en vänligt människa och samtidigt regelbundet slå sina barn går inte heller ihop. Förr eller senare hamnar dessa delar på kollision vilket betyder att man antingen får omvärdera vem man är eller ändra sitt beteende. En livvstil är när självbilden stämmer väl med beteendet. En människa kan ha flera livsstilar så länge de stämmer med olika sidor av ens självbild.

Hållbar livsstil är att leva på ett sådant sätt att de egna handlingarna och beteendemönstren inte försvårar livet för andra som lever nu eller i framtiden. Detta är svårt eftersom framtida generationer är ganska abstrakta för oss samtidigt som vi ofta har svårt att se konsekvenserna av våra egna handlingar. Det är t.ex. inte så lätt att veta att jag, när jag köper en produkt som är full med skadliga kemikalier, röstar med plånboken för att vi ska ha sådana produkter på marknaden. Jag vet antagligen inte att produkten är full med skadliga kemikalier. Än mindre känner jag till hur arbetsförhållandena för dem som tillverkar dessa produkter ser ut. Alltså är det svårt att få min ambition om att vara hållbar att resultera i kloka val och handlingar.

Alla har en livsstil eller flera livsstilar. Det är en särskild utmaning att välja en hållbar livsstil. Ju mer man lär sig om hur världen fungerar och vilka konsekvenser ens egna handlingar kan ha desto fler aktiva val behöver man göra. De aktiva valen kan innebära nya vanor. När man väl har etablerat sina vanor kan man få omvärdera och ändra dem igen. Ny kunskap leder till nya ställningstaganden.

Hållbar livsstil är som livet självt. Håll den vid liv. Ge den näring. Håll den i rörelse.

 

Massage & Spaskolan på Gran Canaria