Hållbar livsstil

Uppnå hållbarhet i ditt eget liv

Vad är tencel och hur miljövänligt är det?

I takt med att efterfrågan på fibrer till textilier ökar görs omfattande försök att använda alternativ till bomull och polyester som är de mest använda materialen idag. Polyester är en ändlig resurs som måste minska på sikt och konventionellt framställd bomull har stor negativ inverkan på miljön. Det finns alternativ som är baserade på fibrer från olika sorters trä. Viskos är ett material som redan används i stor utsträckning men det finns bättre alternativ som lyocell. Det görs också försök att skapa fibrer och garn av papper men det är en bit kvar till det alterantivet kan erbjudas i stor skala. Lyocell har i nuläget en god potential. Så vad är lyocell? Man kan enkelt säga att det är en förbättring av viskosframställningen som kräver färre kemikalier och framför allt mindre mängder kemikalier.

Tencel - en naturfiber

Så hur kommer tencel in i bilden? Jo, tencel är en ytterligare förbättring av lyocell på grund av att råvaran tas från certifierad skog och att hela processen är så energi- och kemikaliesnål som det för närvarande går. Tencel är ett skyddat varumärke som ägs av det österikiska företaget Lenzing som har en tydlig hållbarhetsprofil. Själva produkten är därtill certifierad med EUs ECO label (tidigare EU-blomman). Ur miljösynpunkt är lyocell ett bättre alternativ än viskos som båda framställs av snabbväxande träd men tencel är den bästa varianten av lyocell som för närvarande finns. Det kan finns små variationer beroende på vilket trädslag som används. Tencel framställs av eukalyptus vilket är att föredra. Bambu fungerar också bra. I Sverige skulle vi kunna använda bok och tall för framställning av lyocell.

Kvalitet

När man väl har framställt garn av cellulosa som i sin tur används för att producera tyg är tenceltyg i det mesta en överlägsen produkt jämfört med bomullstyg. Tenceltyg kan göras mjukare vilket ger än luftig och sval känsla mot kroppen. Det mjuka, svala tyget passar perfekt på barn en varm sommardag då det behåller fukten och inte blir ohygieniskt när man svettas i det. Tencel känns fräscht och rent, på gränsen till lyxigt. Tenceltyg kan också göras slitstarkt och lätt mäta sig med denim av bomull. Kvalitet kan också mätas genom att utsätta tyg för slitage som tvättning, torkning, nötning och dragning. Tenceltyg klarar detta minst lika bra som bommulstyg. Det krymper heller inte lika mycket vid tvätt. Det finns med andra ord ingen anledning att nedvärdera tencel i förhållande till bomull. Tvärt om. Tenceltyg är av hög kvalitet.

En miljöjämförelse mellan tencel och bomull

De paramtetrar man kan jämföra för att väga in miljöpåverkan är: landanvändning, vattenförbrukning, konstgödsling, bekämpningsmedel, energianvändning och utsläpp av växthusgaser.

Bomullsodling upptar stora landarealer som istället skulle kunna användas till odling av grödor. Det krävs ungefär 7.5 gånger så mycket landareal för att framställa bomull som det krävs för att framställa eukalyptus. Om man kan ta ut mer fibrer till textilier från eukalyptus skulle man kunna frigöra mängder med god jordbruksareal.

Det är välkänt att bomull kräver enorma mängder vatten. Det kan behövas 7000 liter vatten för att få ett kilo bomull. Enligt vissa är det lågt räknat. Det behövs mellan 200 och 500 liter vatten för att få ett kilo råvara till tencel. Med tanke på att det är vattenbrist i stora delar av världen där bomull odlas är det en ganska dålig idé att fortsätta med bomullsodling.

Mängden konstgödsel som används till bomullsodling är ungefär tre gånger så stor som till eukalyptus. När det gäller användandet av bekämpningsmedel som ofta skadar hela ekosystemet kan det faktiskt vara möjligt att klara sig nästan helt utan i en välskött skog. Bomullsodlingar kräver stora mängder kemikalier. Även om man skulle använda bekämpningsmedel i skog som ska användas till tencel kan det inte bli tal om liknande mängder. Eftersom den skog som används till tencel är certifierad och märkt med ECO label har ett minimum av bekämpningsmedel använts.

Så här långt verkar tencel vara överlägset bomull. När vi kommer till energiförbrukning ser det värre ut. Från råvara till garn krävs det ungefär 40 procent mer energi för att framställa tencelgarn jämfört med bomullsgarn. Om energin kommer från solceller är det ett mindre problem men om energin kommer ifrån fossila bränslen är det ett stort problem. Det är främst framställningen av tencelfibern som är enerrgikrävande. För att cellulosan ska bli en fiber behövs mängder av kemikalier. Nu är dessa kemikalier inte så miljöskadliga och de återanvänds dessutom till 99 % men utan dessa kemikalier skulle det inte gå att framställa fibrer och det är denna process som kräver mycket energi. Man skulle kunna säga att en miljövänlig process blir problematisk för att den samtidigt är energikrävande. Åter igen är detta ett mindre problem om energi kommer från solceller.

Slutligen har vi utsläppen av växthusgaser från produktionen av de respektive fibrerna. Bomullsodling bidrar med ungefär fem gånger så mycket utsläpp av växthusgaser som tencel. Faktum är att eukalyptus absorberar stora mängder koldioxid vid tillväxten. Nettotillskottet är därför nära noll vid avverkning men det blir ett påslag vid framställningen av fibrerna.

Några negativa effekter

Eftersom jämförelsen görs mellan bomull och eukalyptus måste man ta med i beräkningen att eukalyptus inte kan odlas var som helst. En storskalig odling som kan täcka en del av dagens bomullsodling kan bli mycket problematisk. Däremot finns det andra trädslag som är nästan lika bra som kan växa även i kallare delar av jorden. Det går med andra ord att på sikt ersätta mycket av den bomull som odlas idag. Så länge framställningen av fibrer är så energikrävande kan detta ses som den främsta negativa effekten av att vi får mer tencel på marknaden. Tenceltyg i sig har nästan inga svagheter jämfört med bomull. Samtidigt får man vara på det klara med att textilier används till olika saker och ska tillgodose olika behov. Det bästa är att ersätta polyester och bomull med ett flertal alternativ som har olika egenskaper. Tencel är bra på många sätt men det kan behövas andra material som täcker vissa behov.

I detta inlägg görs bara jämförelser av bomull och tencel från odling till tyg. Hur man sedan syr och fraktar godset kan ha stora negativa miljöeffekter. Bara för att råvaran och materialet är bättre betyder inte det att sluprodukten är så mycket bättre. Det är inget som hindrar en klädfabrik ifrån att använda kemikalier vid produktionen av kläder som sitter kvar i plaggen. För att vara på den säkra sidan bör klädfabrikerna vara GOTS-certifierade eller Fairtrade-certifierade. Om tillverkningen sker i en annan del av världen och ska fraktas till Sverige finns det alltid en liten risk att fraktbolagen använder bekämpningsmedel i conteinrarna. Det positiva för oss inom EU är att tencel framställs av ett österrikiskt bolag som har stora delar av sin tillverkning inom EU. Därför blir frakterna korta och kemikaliehanteringen minimal.

Hör av dig om du känner till fler negativa effekter av tencel. Materialet har potential men frågan är om det är tillräckligt utvärderat.

 

27 Jul 2018