Hållbar livsstil

Uppnå hållbarhet i ditt eget liv

Om mig

 

Det här med hållbar livsstil är väldigt personligt för mig. Jag skulle kunna behålla en professionell ton och bara dela med mig av sådant som hör till min forskning. Jag studerade nämligen hållbar livsstil under några år och har länge haft inslag av hållbar utveckling i min forskning. En annan sida av mig har erfarenhet av att driva företag med höga ambitioner vad beträffar hållbarhet. Den sidan skulle också kunna få komma fram och även den hålla en professionell ton. Samtidigt är det så att privatpersonen, Mikael, som gjorde val tidigt i livet om att gå en hållbar väg ligger till grund för alla senare utbildnings- och yrkesval. Alltså är det här med hållbarhet väldigt personligt. Det handlar helt enkelt om livsval.

Jag är född 1969, utvecklade en stark känsla för moral redan innan tonåren, blev vegetarian som 14-åring, vapenvägrade som 18-åring, blev förälder som 20-åring, gjorde aktiva miljö- och hälsoval för mig själv och mitt barn, försökte bli professionell musiker och kompositör i början av 1990-talet, började plugga humanekologi och miljövetenskap i slutet av 1990-talet, påbörjade forskarutbildning 2004, forskade om hållbar livsstil 2007-2010, hade parallella anställningar vid Göteborgs universitet och Högskolan i Borås mellan åren 2007 och 2013, startade ett aktiebolag med min sambo 2015, startade ett handelsbolag med min sambo 2017 och startade den här bloggen 2018.

Idag bor jag på landet efter ett antal år mitt i Göteborg. Jag har en anställning vid Högskolan i Borås. Min forskning är utbildningsrelaterad och/eller kommunikationsrelaterad. Konst och musik är viktigt för mig. Kost och hälsa likaså. Jag älskar att skriva. Jag älskar min sambo. Hon tror ibland att jag inte gör det längre för att jag har så mycket för mig. Nej, jag har ingen diagnos. Ja, jag är HSP.

Känn dig välkommen!

 

Varumärken och sajter jag personligen rekommenderar:

www.kleankanteen.online

www.plastbanta.site

www.hälsobloggen.com