Hållbar livsstil

Uppnå hållbarhet i ditt eget liv

Farliga kemikalier i varor köpta på nätet

Det har talats en del om bristen på kontroll av varor som inhandlas från företag utanför EU. Svenskar köper dessa varor för att de är billiga och kan därför stå ut med att leveranserna tar lite tid. Billigt brukar betyda att produkterna inte har kontrollerats när det gäller kemikalier och inte heller tar hänsyn till arbetarnas arbetsmiljö.

Uttrycket "man får vad man betalar för" innebär till exempel att väldigt billig elektronik ganska snart kan gå sönder men det värsta är att den utgör en risk genom att det kan bli elfel eller brandrisk. Vad finns det mer för risker förknippade med billiga varor?

Kemikalieinspektionen har nyligen gjort stickprov på e-handelsvaror. De testade 106 varor och av dessa hade 40 för höga halter av kemikalier på nivåer som inte är tillåtna inom EU. Det är dock inte enbart företag utanför EU som har dålig kontroll och säljer produkter med för höga halter av kemikalier. Kemikalieinspektionen gjorde ett test av likvärdiga produkter som inhandlades utanför EU, inom EU och inom Sverige. I nästan hälften av fallen var halterna för höga i produkterna köpta utanför EU. I ungefär en tredjedel av produkterna köpta av svenska företag var nivåerna för höga och i ungefär en femtedel av varorna köpta inom EU, Sverige exkluderat, var nivåerna för höga. Det är illa ställt med produkter köpta utanför EU men Svenska e-handlare är inte så mycket bättre. Att man får räkna med att var femte vara eller mer köpt inom EU innehåller otillåtna nivåer av skadliga kemikalier är naturligtvis oroande.

De kemikalier som oftast hittades var bly, kadminum och ftalater. De senare fanns i leksaker av plast. Bly är giftigt och kan i små halter skada nervsystemet och därtill leda till blodbrist. Ämnet är särskilt skadligt för barn under tre år. Kadmium är ett gift som kan skada luftvägarna (är kopplat till lungcancer), skada njurarna och göra skelettet skört. ftalater är kopplat till cancer men är ändå inte klassat som cancerframkallande hos människor. Däremot är ämnet hormonstörande och helt förbjudet i leksaker. Trots dessa faror och säkerhetskrav förekommer alltså dessa ämnen och många fler i en stor andel av det vi köper idag, särskilt via e-handel.

Nu är det inte e-handeln i sig som är problemet utan de billiga produkterna som är så billiga för att de inte är kontrollerade. Kontroller kostar, löner kostar, bra material kostar osv. Billiga produkter är billiga just för att tillverkningskostnaderna kan kapas i alla led. När man handlar via nätet är det viktigt att man vet av vem man handlar och vad det är för slags produkt.

När man frågar en specialist på effekten av kemikalier är det få som tror att en eller några enstaka varor är skadliga för hälsan trots att de innehåller flera kemikalier i för höga nivåer. Problemet uppstår när man har många produkter i sin närhet som väskan, mobilladdaren, mobilskalet, handskar, sängkläder, tröjor och fotöljen. När alla dessa innehåller skadliga ämnen i för höga halter absorberas för mycket i kroppen för att det ska vara ofarligt.

Den som vill känna sig någorlunda säker ska skapa sig bättre koll på var man köper. Vissa e-handlare har enbart ett billigt sortiment som man gör klokast i att undvika. Det är också viktigt att ta reda på vad man köper. Många produkter som säljs i EU är inte tillverkade inom EU och därför styrs de inte av de hårda krav som vi ställer på produktion inom EU. Det bästa, om man vill minimera halterna av skadliga kemikalier, är att köpa produkter som är certifierade med t.ex. GOTS, GRS, OCS, Bluesign och Oekotex. De tillåter inga halter av skadliga kemikalier eller nivåer långt under EUs gränsvärden.

Det är inte alltid så lätt att ha koll och inte heller så lätt att låta bli det billiga. Vad man får fråga sig är ändå vad man sätters störst värde på? Att köpa billigt eller att ha god hälsa?

17 Dec 2018