Hållbar livsstil

Uppnå hållbarhet i ditt eget liv

Öl-drickare drabbas som en följd av växthuseffekten

För några år sedan kom det rapporter om att ölet blir blaskigare som en följd av växthuseffekten. Nu kommer det nya rapporter om att ölpriset kan komma att dubbleras som en följd av växthuseffekten. Är det dags att ta växsthuseffekten på allvar och att göra något åt det?

För snart tio år sedan upptäckte forskare att den humle som används för att framställa tjeckisk och tysk öl håller på att tappa smaken. När humlen tappar i smak gör även ölen det eftersom humle är den ingrediens som ger öl fyllighet och beskhet. Förklaringen till att humle förlorar i smak är att den behöver växa i ett visst klimat och en viss temperatur. När temperaturen ökar påverkas humlen negativt. De centraleuropeiska humleodlingarna håller på att tappa sin funktion. Frågan är då om humle kan växa någon annanstans där klimatet är mer passande.

Som om blaskigt öl inte är illa nog för öl-älskare kommer även priset att stiga. Prisökningen är en direkt effekt av att kornskördarna minskar med ökad temperatur. Ju lägre tillgång till korn desto mindre ölproduktion. Med mindre öl på marknaden kommer priserna att gå upp. Hur mycket priset kommer att stiga varierar från land till land men i Irland kommer det att dubbleras inom bara några år.

Trenden att skördarna kommer att minska gäller alla sädesslag så även veteskördarna kommer att minska. Att få tag på öl som är gjort av något annat än korn kommer alltså att bli lika svårt.

Tanken på att flytta odlingarna längre norrut, eftersom det även är i centraleuropa som de flesta och bästa korn- och veteodlingarna finns, kan verka klokt men med tanke på hur klimatet i Sverige är borde man tänka om. I Sverige har vi antingen blöta somrar eller, som nu senast, torra somrar. Inget av dessa alterantiv ger stora skördar.

Den enda slutsats man kan dra av detta är att ölen kommer att bli svårare att få tag på och den man kan få tag på kommer att bli mycket dyrare och smaka sämre. Om man älskar öl, även efter detta, får man antingen vänja sig med att betala betydligt mer eller att aktivt motarbete klimatförändringarna.

För mig är valet enkelt. Jag väljer att motarbeta klimatförändringarna. Det är mitt svar och mitt val trots att jag föredrar andra alkoholdrycker än öl.

Hur tänker du?

16 Oct 2018