Hållbar livsstil

Uppnå hållbarhet i ditt eget liv

Hållbar kosthållning

Det är känt att vår mat står för ca 25 procent av de direkta och indirekta utsläppen av växthusgaser. Därför är det värt att noga tänka över vilken kosthållning man vill ha. Föda som har framställts i en industriell skala leder till mer utsläpp medan föda som kommer direkt ur jorden har bidragit med lite utsläpp. Föda som är producerad långt bort medför mer utsläpp än föda som är producerad i närområdet. Samtidigt kommer mycket av vår mat ifrån handeln och där gäller det som kund att visa vilka varor som är efterfrågade. Om det rör sig om en viss kategori som inte så ofta går att få ekologisk kan det vara bättre att köpa något som kommer ifrån Sydamerika eller Australien. Det ger en signal till handeln att de behöver ta in mer mat som är KRAV-märkt eller har annan eko-märkning. Närhetsprinicipen behöver därför inte alltid gälla.

Jag blev vegetarian som 14-åring så jag började redan då att reducera utsläppen i relation till min kosthållning. Eftersom alternativen till animaliskt protein ofta är sojaprotein som kommer ifrån andra delar av världen blir det istället ett nytt påslag på utsläppen. Totalt sett är sojaprotein en bättre källa än kött. Varför då? Jo för att energiomsättningen för att framställa kött är ca tio gånger högre än för vegetariska alternativ. Yttryckt med andra ord måste djur äta vegetarisk föda för att det ska omvandlas till animalisk föda och den omvandlingen är väldigt energikrävande. Då är det smartare att vi människor direkt äter vegetarisk föda. Valet att gå över till vegetarisk kost är berättigad.

För alla som vill äta kött då och då, vad går det att göra för att minska utsläpp och kemikalieomsättning? Det enkla är att minska på antalet dagar då man äter kött och att köpa lokalt kött. Självklart ska man välja ekologiskt kött så långt det är möjligt. För alla som äter vegetariskt, vad går det att göra för att minska utsläpp och kemikalieomsättning? Minska mängden ägg och ost i kosten och köp så mycket ekologiska alternativ som är möjliga. Personligen har jag valt att behålla ost och yoghurt för att få i mig de spårämen som jag behöver för att klara mina vardagsaktiviteter. Det är en bedömning som varje individ får göra. Kosten ska vara anpassad efter det liv man lever lika mycket som livet ska vara anpassad till kosten.

Vad mer kan man tänka på? Halvfabrikat kräver normalt mer energi att framställa än mat som man lager själv. Mycket halvfabrikat innehåller dessutom socker och denna odlas i regel utanför EU. Det första man kan göra är att dra ner på halvfabrikat och det andra man kan göra är att dra ner på socker.

Behöver man bli vegan för att minska sina utsläpp och det ekologiska fotavtrycket? För den som kan tänka sig en vegansk kosthållning och livsstil är det troligtvis bättre. Fördelarna är ändå störst om man väljer lokalt framställd ekologisk föda. För att få i sig alla näringsämnen som vegan kan det innebära en del ickelokal föda och frågan är om det är någon direkt fördel.

Generellt är det bästa man kan göra att processa maten så lite som möjligt. Varje steg av processning som maten genomgår kräver energi. Samtidigt risker processningen att skada vissa näringsämnen så att det inte blir mycket kvar i det man faktiskt stoppar i munnen. Det ideala vore därför att äta bönor och morötter direkt från trädgårdslandet. Eftersom få har ett eget trädgårdsland får man förlita sig på det andra förser en med.

Personligen kan jag en tredjedel av året gå och hämta oprocessad sallad, tomater och morötter. Potatis och rödbetor kokas vanligtvis. Squashen kan ätas rå i sallad eller stekas/kokas. Slutligen finns det också gott om frukt och bär under några månader av året. Det känns bra. I andra änden blir det en del halvfabrikat (utan socker) och processad sojaprotein och veteprotein, plus en del ost. Någonstans i mitten blir det färska, torkade och konserverade bönor, frysta grönsaker samt pasta, ris och andra spannmål. Det är en salig blandning.

Några principer att följa för en mer hållbar kosthållning är:

1. Sluta äta kött eller minska på det så långt det går

2. Välj lokalt framställd föda

3. Välj ekologisk föda (ibland är det bättre att den är ekologisk än lokal)

4. Undvik halvfabrikat och processad mat

5. Undvik socker

6. Odla kryddor, grönsaker och frukt/bär för husbehov om möjligt.

7. Hitta en kost som passar dig som person samtidigt som du tar ansvar för omvärlden och kommande generationer.

 

Fyll gärna på med tips.

 

Många väger in det ekonomiska argumentet. Det är så dyrt med lokala råvaror eller det är så dyrt med ekologiskt. Min första fråga är om du ens vill veta hur billig mat framställs. Ta gärna reda på det. Det andra jag vill säga är att jag och min dåvarande sambo levde på studiemedel och handlade 90 procent ekologiskt under flera år. Det går att köpa den finaste maten även när man har begränsat med pengar. Det är en prioriteringsfråga. Du väljer.

 

24 Jul 2018