Hållbar livsstil

Uppnå hållbarhet i ditt eget liv

Varför är GOTS så dyrt?

Det är påtagligt när man köper kläder eller sänkläder att GOTS-certifierade produkter är dyrare än konventionellt framställda bomullsprodukter. Många frågar sig varför. Frågan borde egentligen vara varför "vanliga" bomullsprodukter är så billiga?

När vi köper GOTS-certifierade produkter betalar vi hela kostnaden för plagget. När vi köper konventionellt framställda bomullsprodukter får andra betala stora delar av kostnaden. I det senare fallet blir det dessutom fler kostnader som varken tillverkaren eller köparen vill kännas vid. Om detta låter konstigt ska jag förklara det steg för steg.

Bomullsodling

Att odla bomull på konventionellt vis kräver mycket konstgödsel, mycket bekämpningsmedel och mycket vatten. Konstgödsel är energikrävande att framställa och sprida. Oftast framställs den och sprids den med hjälp av energi som är kol eller oljebaserad. Detta leder till utsläpp som vi alla har ont av och får betala priset för i form av ändrat klimat och livsförutsättningar.

Bekämpningsmedel besprutas visserligen ut lokalt men det sprids inom närområdet och så långt som till andra kontinenter. De som jobbar med att sprida ut bekämpningsmedel blir i bästa fall illamående och i sämsta fall sjuka så länge att de inte längre kan jobba och känna pengar för sitt levebröd. Det senare betalar vi inte för trots att det är kostnader för människor och det samhälle som tar hand om människor som blir sjuka. Även växt och djurlivet runt bomullsodlingar blir skadade av bekämpningsmedel.

Att tillföra stora mängder vatten i fattiga delar av världen görs alltid på bekostnad av något annat eller någon annan. Människor får knappt tillgång till vatten samtidigt som storföretag som odlar bomull tar mer än de behöver. Det beräknas gå åt 7 000 till 9 000 liter vatten i genomsnitt för att framställa ett kilo bomull. I extrema fall kan det bli så mycket som 29 000 liter vatten för ett kilo.

När man vattnar på mark som är full av bekämpningsmedel följer kemikalierna med vattnet ner till grundvattnet som blir förgiftat. När vi handlar billigt bidrar vi med stor sannolikhet till att dricksvatten förstörs i någon del av världen. Ekologisk bomullsodling använder inte konstgödsel eller maskiner för att sprida ut naturligt gödsel, använder inte bekämpningsmedel och använder relativt lite vatten (främst regnvatten).

Framställning av tyg

I nästa steg när bomullen bearbetas genom att spinnas till garn, färgas och vävs/stickas används mycket energi och mycket kemikalier när produktionen inte är GOTS-certifierad. Det betyder åter igen att kol- eller oljebaserad energi används som i sin tur leder till utsläpp av växhusgaser. Att det blir mer växthusgaser i atmosfären betalar inte företaget som orsakar utsläppen för. Det får vi alla dela på med sämre levnadsförhållanden.

De kemikalier som används kan ibland återanvändas i ett slutet system men oftast läcker de ut i omgivningen och förgiftar grundvatten och ekosystem. Människor blir sjuka av att arbeta fabrikerna och människor som inte har med fabrikerna att göra blir också sjuka som en följd av att de får i sig kemikalierna.

I en GOTS-certifierad fabrik används minimala mängder energi och kemikalier för att arbetsmiljön ska bli så bra som möjligt. Arbetarna, som är vuxna eftersom barnarbete är förbjudet, får dessutom en skälig lön. Billiga bomullskläder innebär att oskyldiga människor blir sjuka och dör i förtid, att barn utför delar av arbetet, att djur/växter i närheten skadas och att växhuseffekten ökar. Detta innebär kostnader för människor och samhällen som varken tillverkaren eller köpare av konventionella bomullsplagg betalar för.

Klädesproduktion

Slutligen har vi fabriken som syr kläderna. Även om bomullen är ekologisk finns det inget som hindrar textilindustrin från att använda skadliga kemikalier, dålig ventilation, en dålig arbetsmiljö och orimligt långa arbetsdagar som drabbar de anställda och livet runtomkring fabriken. GOTS-certifierad produktion tillåter inte detta. Arbetsmiljön och arbetsförhållandena måste vara goda.

Användning

För att producera en konventionellt framställd t-shirt som i genomsnitt väger 200 g används mellan 300 och 1500 g kemikalier. Tanken på att det kan användas kemikalier som utgör mer än sju gånger plaggets vikt är anmärkningsvärt. Hur mycket av dessa kemikalier finns då kvar i plagget? Med tanke på att konventionellt producerade kläder håller kortare tid köper vi kläder oftare när vi köper billigt. Det blir inte så billigt i längden. Det centrala här är dock att de relativt små mängder kemikalier som finns kvar i plaggen ändå blir en ansenlig mängd om man räknar ihop alla plagg ett barn har på sig under ett år. Om detta gör ditt barn sjukt blir det en dyr kostnad. Om man istället köper få GOTS-certifierade kläder som är rena och håller länge behöver man inte oroa sig för ytterligare "kostnader".

Avfall

När kläderna kasseras hamnar de sannolikt i ett kraftvärmevärk där de bränns. De kemikalier som ännu finns kvar frigörs nu från plagget och leds upp med avgaserna från förbränningen. Även om det finns effektiva filter släpps ändå lite skadliga kemikalier ut i luften som nu kan skada alla i dess omgivning. Vad detta gör för skada har vi svårt att sätta en prislapp på men det står helt klart att det inte är gratis. GOTS-certifierade kläder lämnar inte sådana spår efter sig.

Sammanfattning

Den totala kostnaden för ett konventionellt framställt plagg är inte i närheten så låg som prislappen antyder. Det finns en mängd odlare, fabriksarbetare, vanliga medborgare, växter och djur, hela planeten och användarna själva som får betala tilläggskostnader för att du ska få köpa till ett lågt pris. Att köpa GOTS-certifierade plagg innebär att vi betalar för hela plagget eller så nära hela plagget man kan komma. Bieffekterna är minimala. Vi behöver inte oroa oss för tilläggskostander. Handla smart.

 

21 Oct 2018