Hållbar livsstil

Uppnå hållbarhet i ditt eget liv

Vem ska man tro på?

Det finns flera försök till att bedöma hur duktiga företag är på att arbeta kring hållbarhetsfrågor. Svenska Naturskyddsföreningen delar ut Falken till företag som arbetar hållbart. Vissa företag har lyckats få Svanen-certifiering. För oss kunder är det en bra vägledning. Samtidigt utesluter dessa märkningar den typ av handel som är på frammarsch: näthandel eller e-handel. I det senare fallet kan man lätt bli lurad som kund. Det vore bra med märkning och certifiering även på dessa verksamheter.

En annan vägledning, som det är tänkt, är Sustainable Brand Index. Varje år kommer det ut en rapport som listar de bästa varumärkena i de nordiska länderna. I Sverige finns det en rapport som baseras på konsumenter och en rapport som baseras på företag. Det intressanta är att listorna i dessa två rapporter ser olika ut. Vad beror det på? Först beror det på att konsumenter och företag ser lite olika saker i sina kontakter. För det andra är det uppfattningar om varumärken som ingår i rapporterna och inte det faktiska hållbarhetsarbetet som utförs.

Konsumenterna bedömer följande tio varumärken som bäst i landen 2018:

 1. Coop
 2. IKEA
 3. Lantmännen
 4. Apoteket
 5. ICA
 6. Tesla
 7. Saltå Kvarn
 8. Systembolaget
 9. SJ
 10. GoGreen

Företag bedömer följande tio varumärken som de bästa:

 1. Stena Recycling
 2. Stora Enso
 3. Lantmännen
 4. SCA
 5. Tetra Pak
 6. Volvo Trucks
 7. Vattenfall
 8. Telia Company
 9. Ragn-Sells
 10. Arla

Som man kan se är det bara ett varumärke som återfinns på båda topplistorna.

Samtidigt görs det internationella bedömningar om vilka företag i världen som är bäst på hållbarhet. Där utgår man ifrån vad företagen faktiskt gör och deras prestationer. Den som utför det bästa hållbarhetsarbetet blir placerad överst. Sedan spelar det mindre roll om det är ett okänt varumärke.

Den kanadensiska organisationen och tidskriften Corporate Knights utnämner varje år de 100 bästa företagen i hållbarhet. Kriterierna är bl.a. minimering av utsläpp och avfall, en könsmässigt jämn fördelning av företagsledningen, försäljning av rena produkter och en helhetsbedömning kring hållbarhet. Etta på årets lista, 2019 Global 100, är Chr Hansen Holding från Danmark. Få känner till företaget. Inte ens alla danskar känner till företaget. Enligt denna lista ligger Ericsson högst av de svenska företagen men först på 22:a plats. Elektrolux ligger på 36:e plats. Ericsson saknas helt på den lista som Sustainable Brand Index presenterar. Elektrolux ligger något utanför topp 100.

Vad kan man lära av detta? Enligt mig kan man lära sig att många företag är bra på att lyfta fram att de står för goda värden men det är inte säkert att de gör det bästa arbetet. Ibland kan det vara tvärt om. De som gör det bästa hållbarhetsarbetet arbetar ofta i det tysta.

Rent psykologiskt har vi en tendens att gilla och värdesätta det som känns välbekant. När vi då får frågan vilket varumärke som är bästa på hållbarhet har vi en tendens att svara det vi gillar. Samtidigt är det inte så många som verkligen vet hur bra eller dåliga företag är på hållbarhet. Man kan bara gå på det som ligger en närmast, det man själv gillar och väljer.

Nästa lärdom är därför att Sustainable Brand Index inte är en bra värdemätare på vilka företag som bedriver det bästa hållbarhetsarbetet. Vad vi själva gillar är inte heller ett bra mått på vilka företag som är hållbara. Det bästa man kan göra är att titta efter certifieringar för de är baserade på mer objektiva bedömningar eller på hållbarhetsindex som är baserade på vad företagen gör och har gjort istället för vad de säger.

Jag efterlyser därför fler certifieringar i Sverige. Även på e-handelsföretag.

Vilka varumärken och företag anser du gör det bästa hållbarhetsarbetet?

26 Jan 2019