Hållbar livsstil

Uppnå hållbarhet i ditt eget liv

Växtbaserad livsstil

Det har länge talats om att det är mer hållbar att äta växtbaserad kost än köttbaserad kost alternativt blandkost. Även om det generellt stämmer finns det problem med växtbaserad kost både för klimatet och för hälsan. I detta inlägg ska vi förklara hur det fungerar och hur man kan välja en hållbar växtbaserad livsstil.

Varför väljer man att äta växtbaserat?

Det finns i grunden tre skäl att äta växtbaserat:

  • Av miljömässiga skäl
  • Av hälsoskäl
  • Av etiska skäl

Det är känt att växtbaserad kost kräver mindre energi än köttbaserad kost. I produktionen av råvaran kräver kött inte bara mer energi utan behöver också mer vatten och mer aminosyror. Man kan säga generellt att ett kilo kött kräver tio gånger mer än ett kilo odlad gröda. Den som vill minska miljöbelastningen och minska utsläppen av växthusgaser bör därför minska eller helt ta bort kött i kosten.

Växter (särskilt gröna blad, frukt och bär) innehåller antioxidanter som förhindrar att våra celler i kroppen åldras. De åldras alltid men med vegetarisk kost åldras de långsammare. Det finns även andra fördelar med växtbaserad kost som bidrar till positiva hälsoeffekter. Hälsoeffekterna med växtbaserad kost ska utvecklas mer nedan.

Vissa individer anser att det är orätt att döda för att själv leva. Att döda och slakta djur är därför otänktbart. Vi har inte rätt att döda andra varelser om vi inte måste för att överleva. Alltså väljer dessa individer att äta växtbaserad kost.

Kan växtbaserad kost minska risken för covid-19?

Efter ett och ett halvt års forskning kan man nu konstatera att människor som äter växtbaserad kost löper mindre risk att få covid-19 och om de blir sjuka får de ett mildare sjukdomsförlopp.

Här finns det anledning att problematisera i vilka avseenden växtbaserad kost minskar risken för covid-19. Medical News Today har utvecklat detta. Om man äter växtbaserat av etiska skäl bryr man sig inte nödvändigtvis om maten är processad, bara den inte är gjord av djur. Sådan kost kan innehålla väldigt lite antioxidanter och saknar andra viktiga ämnen som stärker immunsystemet.

För att dra nytta av den växtbaserade kosten när det gäller att ha en grundläggande god hälsa och ett stärkt immunsystem ska det vara mycket grönt, färskt, fiberrikt och fullkorn. Växtbaserad kost som är processad ger inte samma fördelar. De är möjligtvis bättre än kött men inte så bra att man kan säga att de ger positiva hälsoeffekter.

Är all växtbaserad kost bra för miljön?

Processad man är en form av förädling eller omvandling av en råvara. Exempel på detta är hel- eller havlfabrikat som är gjort på vete(protein) eller på sojaböna. Dessa produkter måste först omvandlas så att man kan ta tillvara på proteinerna i råvaran. Därefter ska den formas till en biff eller en filé. Dessa steg är energikrävande och allt som kräver energi och ytterligare råvaror kan bidra till en miljöbelastning.

Växtbaserad kost är i sig inte klimatneutral. Växtbaserad kost är i sig inte av ett sådant slag att det saknas negativa effekter på miljön (ekosystem). Det är råa frukter och grönsaker som är närmast klimatneutrala om de odlas utan konstgödsel och bekämpningsmedel. Rotfrukter och fullkornsprodukter ligger bra till.

Slutsatser

Det sägs ibland att veganer är räddningen för vår planet. Sanningen är att de som huvudsakligen avstår från kött av etiska skäl inte får bättre hälsa eller bidrar till minskade klimatproblem. Det är om man äter växtbaserat som är klimatneutralt och äter växtbaserad kost som gynnar hälsan som är bra. De veganer som äter sådan kost bidrar till en bättre värld och en bättre hälsa. De veganer som äter processad mat i stor utsträckning bidrar inte nödvändigtvis till en bättre värd när det gäller hälsa och miljön. Däremot kan de rädda ett fletal djur från att dö eller rent av utrotas.

Bli selektiv i ditt val av kost för att det ska leda till en hållbar livsstil. Välj bort processad mat så långt det går som hjälper du ditt immunsystem och din allmänhälsa samtidigt som du hjälper miljön och jordens arter.

 

 

17 Jul 2021