Hållbar livsstil

Uppnå hållbarhet i ditt eget liv

Vad händer med klimatet och vilka är effekterna?

När det händer så mycket i vår värld i form av pandemi och krig är det lätt att glömma av andra mer omfattande kriser som t.ex. klimatkrisen. Det sker uppdateringar hela tiden om vad som händer och nyligen meddelar IPCC att det på många håll är värre än befarat och att effekterna uppstår tidigare än man trott. Vad är det då som händer? Vilka är effekterna?

En effekt som man inte märker av eftersom skillnaderna är små över kort tid är att många platser i södra Sverige inte längre upplever någon meteorologisk vinter. En meteorologisk vinter är definitionen på vinter när medeltemperaturen understiger noll grader fem dygn i rad. Orter som Göteborg och Malmö har haft både kyla och snö de senaste vintrarna men det har varit ytterst ovanligt att kylan har hållit i sig så länge som fem dygn i rad. Enligt SMHI har dessa platser numera bara tre årstider. Vi går från höst direkt till vår. Detta beror alltså på ökad temperatur som även gör att mer nordliga delar av landet har fått kortare vinter. Oavsett vad man tycker om detta är det ett mätbart tecken på att jorden blir varmare och att det märks av även i Sverige.

De mer extrema efterterna av ökad temperatur är att översvämningar blir vanligare, torka blir vanligare och längre, stormar blir vanligare och kraftigare, värmeböljor blir vanligare och längre samt att skogbränder ökar och blir mer omfattande. Detta i sin tur leder till matbrist, sjukdomar, skador på ekosystemet och skador på bebyggelse och infrastruktur. Det är egentligen ingen del av världen som har skonats av effekterna. Dessa leder inte bara till ekologiska problem och försämrad hälsa utan även till ökade ekonomiska kostnader. I samtliga fall är det mätbart och det är oroande förändringar.

Just nu upplever hälften av jordens befolkning vattenproblem. Det rör sig antingen om för lite vatten som hänger samman med torka eller för mycket vatten som hänger samman med översvämningar och orkaner. Torka leder bl.a. till matbrist och hungersnöd. Översvämningar orsaker skador på byggnader, återmark, vägar samt leder till sjukdomar.

Nu handlar det inte längre enbart om att försöka förhindra klimatförändringarna utan mer akut om att skydda sig mot dem. Det behövs skydd kring kusterna så att markerna inte blir översvämmade. Det bor miljontas människor längs våra havskuser och många av dessa kan tvingas evakueras. Det finns även mycket jordbruksmark nära havet vilket också kommer att bli obrukbar. Skogarna behöver bli stadigare så att de står emot stormar bättre. Det finns ett stort ekologiskt värde och ett stort ekonomiskt värde i våra skogar som riskerar att gå förlorat.

På grund av den ökande temperaturen världen över kommer allt fler att lida av värmestress. Många gör det redan men enligt beräkningar kommer det att vara minst hälften av jordens befolkning vid nästa sekelskifte. Värmestress är så allvarligt att man kan dö. Det gäller både barn och äldre.

Vi kan i dagsläget inte bara ge upp utan vi behöver aktivt göra vad vi kan för att reversera förloppet. Vi behöver minska utsläppen av fossila gaser. Det gör vi bäst genom att resa mindre, äta mer ekologisk, äta mindre kött, konsumera mindre plast och använda energi som är förnyelsebar. Det finns inga andra uppenbara sätt.

För att möta de direkta hoten behöver vi bygga hållbar och på säkra platser, vi behöver tillverka förnyelsebar energi och bygga in det i mindre system som bostäder och bostadsområden. Det är på detta sätt vi behöver vänja oss att leva. Flera lösningar kommer på sikt men det finns redan lösningar idag som gör att vi kan både minska utsläppen och öka säkerheten och hållbarheten för akuta problem.

28 Feb 2022