Hållbar livsstil

Uppnå hållbarhet i ditt eget liv

Arbetet utgör en stor del av livsstilen

Många tänker sig säkert att livsstil handlar om hur man klär sig, vad man äter och vad man gör på sin fritid. De definitionfer som finns av livsstil inkluderar betydligt mer än så. I en bred mening handlar det om hur vi väljer att leva våra liv. Alltså är det de aspekterna som man kan påverkar till skillnad från ålder t.ex. I en smalare bemärkelse handlar livsstil om ett identitetsskapande.

Om det är något som förknippas med vår identitet i dagens samhälle så är det vad vi väljer att arbeta med. Arbetet definierar oss som personer i hög utsträckning. Då är det fullt rimligt att tänka på arbetets nära kopplingar till livsstil och inte minst hållbar livsstil.

I detta inlägg ska jag lista några tänkbara sidor av hållbar livsstil inom arbetslivet.

Företagshälsovård

De flesta är anställda inom den privata sektor och där är det viktigt att företaget som har anställda erbjuder olika hälsoundersökningar med jämna mellanrum. Det är dels viktigt för att företaget ska ha friska medarbetare och för att man ska kunna arbeta med förebyggande hälsa. Det är dels viktigt att den anställda har chans att välja det mest hållbara sättet att uppnå en hälsa som gör att man kan arbeta i den omfattning man vill och inte minst med det man vill.

Det ingår i den fysiska hälsa att ta olika prover. Medisera erbjuder hälsokontroller för privatanställda. Ofta genom avtal med företagen. Ett smidigt sätt är att göra en hälsokontroll via blodprov. Då får man snabbt svar på en stor mängd hälosvariabler. Om något provsvar visar låga nivåer, t.ex. på järn, kan man lätt åtgärda det i ett relativt tidigt skede. Hållbarhet i det här fallet är att inte slita på sina depåer. Om man gör slut på sina dipåer av vissa mineraler kan det ta ett tag att bli återställd. Regelbundna test förebygger denna risk.

Även inom den offentliga sektor behövs hälsokontroller av detta slag. Det finns avtal och lösningar för sådana organisationer och anställda också.

Samtalsterapi och coachning

Ett sätt att hålla uppe den mentala hälsa är att regelbundet träffa någon som kan fungera som bollplank. Man behöver någons utifrånperspektiv för att förstå sin egen situation väl nog. Arbetet kan vara påfrestande och innebära utmaningar som man inte ser djupet av förrän man blivit utmattad. Att ha ett bollplank genom samtalsterapi eller coachning ger en indikation på när man behöver göra mer sunda val.

Hållbar livsstil är att hålla i arbetslivet över hela sin yrkesverksamma ålder. Då får man vara vaksam för de delar som kan bli för tunga. Som ung tänker man lätt att man orkar med det mesta och utan tillräckligt med sömn dessutom. Om man inte känner av hälsoproblem då kommer man säkert att göra det när man blir äldre. Att vänja sig med att arbeta lite för hårt hela tiden kommer att slå tillbaka på sikt. Självklart finns det sätt att hålla god fysisk och därigenom orka mer men man behöver också hitta en balans som håller över lång tid.

Sociala kontakter

Även introverta behöver sociala kontakter. Det är lika mycket ens eget ansvar att bygga långsiktiga och hållbara relationer med sina kollegor som det är företagets ansvar att få till ett bra socialt klimat. De sociala kontakterna man har på jobbet är ofta väldigt betydelsefulla. Det handlar om att ha någon att vända sig till när man behöver hjälp. De flesta mår också märkbart bättre när man gör det lilla extra som att fira någons fördelsedag eller bara komma och fråga hur det går och hur man mår.

För vissa är det viktigt att förlänga de sociala kontakterna utanför arbetstid som att gå på after work eller att utöva sporter tillsammans. En sak som man inte tänker på är hur viktigt småpratet på jobbet är. Det kan innehålla både privata saker och arbetsrelaterat innehåll. De privata delarna behövs för att stärka de relationella banden. De arbetsrelaterade samtalen bidrar till att man bättre förstår sin arbetsplats, verksamheten, organisationskulturen osv. Väldigt viktigt för att man ska kunna utföra ett bra jobb.

Ledarskap

Ledarskapet är en av de faktorer som starkt påverkar om man trivs, är effektiv och inte minst vill jobba kvar. En hållbar livsstil handlar om att få förverkliga de val som går i linje med den man vill vara och att detta kan pågå så länge det är utvecklande för individen. Ledarskapet i en organisation skapar antingen möjligheter för långsiktighet eller tendenser att vilja hitta andra karriärvägar. Stanna inte kvar i en organisation med ohållbart ledarskap. Det mår man inte bra av.

Som ledare behöver man ta hälsa, hälsokontroller, coachning och sociala kontakter på fullaste allvar. Att leda är att utveckla organisationen och förverkliga en vision. Utan en hållbarhet blir det kortsiktiga lösningar och en allt för hög omsättning på personalen.

 

13 Feb 2021