Hållbar livsstil

Uppnå hållbarhet i ditt eget liv

Fotosyntes och solenergi

Nu när det har varit omväxlande regn och sol i slutet på maj märks det att potatisen växer till sig extra bra. Jag kommer på mig själv med att sitta eller stå och titta förundrat på potatisplantorna som om de vore ett underverk. Jag är lika förundrad varje år vid den här tiden.

Fotosyntes

De flesta av oss tar nog tillväxtprocessen av en potatisplanta, eller andra växter med för den delen, för given. Det är väl inte så märkvärdigt. För mig är det väldigt märkvärdigt för jag förstår inte fotosyntesen till fullo och det är inte många som gör det. Jag förstår dock att det är ett mycket sinnrikt system som har uppstått i naturen och som människor gärna vill efterlikna.

Fotosyntesen är den process som gör att solljus omvandlas till kemisk energi. Denna lagrar plantan till senare, t.ex. när det inte finns något solljus, får att hålla sig vid liv. En potatisplanta lagrar delar av den kemiska energin i potatisknölarna. På det här viset har växter länge löst problemet med att ta tillvara solenergi.

I biokemiska termer behövs det vatten och koldioxid tillsammans med solljus för att en planta ska kunna omvandla detta till kolhydrater (druvsocker) och syre. Det krävs alltså vissa förutsättningar för att växter ska kunna ta tillvara solenergin.

Att lagra energi

Detta sker varje vår och sommar, och jag blir lika förundrad varje år. Tänk om vi människor kunde lösa våra försörjningsproblem av energi på samma smarta sätt. Vi, det vill säga människor som är mer insatta och smarta än jag är, har kommit på hur man kan ta tillvara energin i solljuset och lagra den. Man kan t.ex. lagra energi som vätgas eller i batterier.

Med solenergi och vatten kan man med en bränslecell bilda vätgas. Vätgasen kan sedan användas för att skapa elektricitet i bränslecellen eller så kan man använda vätgasen som drivmedel. Det är dock vanligare idag att spara solenergi i batterier. Då kan man använda den när det är mörkt och/eller kallt.

När jag började höra talas om solvärme första gången, så där ett par decennier sedan, insåg man lätt systemets begränsningar. Om det är mycket sol en dag värms vätskan i solpanelen upp och man får värme till senare på dagen när det börjar bli kallt. Lagringstiden blir relativt kort. Det huvudsakliga problemet var att vi i Sverige behöver värmen som bäst när solen lyser som minst, d.v.s. på vintern. Vid samma tid fanns det solceller men verkningsgraden var låg och absolut inget för oss i Sverige, sades det då.

Solceller

Idag kan nästan vem som helst skaffa solceller, genom exempelvis tjänster som SolcellsOfferter. Det finns många återförsäljare och verkningsgraden är relativt hög vilket gör det lönsamt även för oss i Sverige. Samtidigt är det så smart att vi kan lagra en del av den energi som vi producerar på sommaren i batterier så att energi kan användas långt senare.

Tesla, som tillverkar elbilar, erbjuder även stora batterier. För folk som bor i Kalifornien där de har dropp i elnätet ganska ofta är det smidigt att ha ett batteri för hushållsbruk när det blir elavbrott. Den som har solceller och lagrar i batterier behöver heller aldrig oroa sig för elavbrott.

Satsa på förnybar energi

Oljepriset har sjunkit för att efterfrågan har minskat. Då är det inte läge att satsa på fossildriven energi utan på soldriven energi. Trenden har blivit starkare under de senaste åren men just nu när oljan är mer ute än på många decennier är det dags att se sig om efter andra lösningar. Jag tänker främst på energilösningar som bygger på förnybar energi.

Vi har närapå lyckats kopiera naturens förmåga att binda och lagra solenergi. Så länge det finns sol kan vi klara oss. Faktum är att solen även driver vindkraft och vattenkraft. Utan solljus skulle vi inte ha några vindar på planeten. Utan solljus skulle vi inte heller få vattnet att flytta sig från hav och sjö upp till höglandet så att det kan bildas floder och älvar. Jag menar naturligtvis vattnets kretslopp med avdunstning, moln och regn.

Samtidigt har vi en tid lyckats ta tillvara på den energi som växter lagrar i kemisk form. Jag tänker på hur man omvandlar biomassa till biogas. Solen ger oss oerhört mycket. Det tycks dock som att det är smartast att ta vara på solenergin direkt, som med solceller, istället för indirekt som genom andra former.

Om du funderar på att installera solceller på taket är det bra att veta att du kan få ett solcellsbidrag som motsvarar 20 procent av den totala kostnaden.

Installation inte helt utan problem

Det statligt ägda forskningsinstitutet Rise har gjort en kartläggning av de solceller som installerades på privata bostäder 2019. Ett återkommande fel är att kablar ligger löst, istället för att vara fästa, vilket skapar risk för brand och elfel. Enskilda har på grund av dålig installation fått vattenläckor.

Solcellsbranschen är relativt oreglerad. Det finns certifikat men inget krav på att bara de med certifikat får göra installationer. För din egen skull ska du inte bara titta på priset utan välja en installatör som är certifierad. Kontrollera också, innan företaget som gör installationen lämnar dig, att det som står på offerten också har gjorts.

Lycka till!

 

31 May 2020