Hållbar livsstil

Uppnå hållbarhet i ditt eget liv

Wildhood foundation

Hon heter Filippa Tarras-Wahlberg och är i skrivande stund 35 år. Om du tycker att efternamnet klingar bekant beror det på att hon är dotter till Björn och Elisabeth Tarras-Wahlberg. Den ena känd inom näringslivet och den andra genom kungahuset. Filippa har dock valt sin helt egna väg.

Efter en tid i Afrika, där hon fick se djurlivet på nära håll och även problemen med tjuvjakt, bestämde hon sig för att 2017 bilda Wildhood Foundation. Wildhood är en insamlingsstiftelse som helt arbetar för att förhindra tjuvjakt i vissa regioner i Afrika.

100 elefanter dödas varje dag

I början på 1900-talet fanns det 10 miljoner elefanter i Afrika. Idag finns det ungefär 400 000 elefanter, enligt Världsnaturfonden, på den afrikanska kontinenten. Minskningen beror på många olika saker men den främsta orsaken är tjuvjakt. När Filippa Tarras-Wahlberg startade sin verksamhet dog i genomsnitt 100 elefanter per dag på grund av tjuvjakt. Idag är den summan nere på 55 per dag men det är fortfarande en hög siffra.

Skälet till jakten är inte att elefanterna är till skada för varken natur eller människor. Det beror inte på att folk behöver mat. Det enda skälet är att delar av elefanten är värdefulla på vissa marknader. Betarna, fötterna och svansen är de mest eftertraktade kroppsdelarna. Om jägarna hinner ta mer, utan att riskera att bli upptäckta, gör de det. Föreställ dig en stor elefant som har fått betarna avsågade, fötterna kapade och svansen avskuren som bara ligger stympad på marken. Det är en sorglig syn.

Viktiga för ekosystemet

Bortsett från elefantens egenvärde, att den har rätt att leva och frodas, har den också en viktig funktion i det ekosystem den lever i. Med det minskade antalet elefanter har forskare märkt att antalet träd försvinner. Det beror på att elefanterna äter vissa frön från träd som bidrar till nybildningen av skog. När elefanterna blir färre minskar de specifika trädarter som sprids genom att elefanterna äter dem och med sin avföring ger dem gödning för att gro och växa.

Minskningen märks alltså för vissa arter mer än andra men i stora drag innebär det att en kontinent, där ökenspridning är ett hot och där vegetationen förändras allt snabbare, får mycket färre träd och minskade skogsarealer.

Åtgärder

Med de pengar som kommer in till Wildhood foundation ser Tarras-Wahlberg till att lokalbefolkningen kan bedriva en skyddsverksamhet. Med små medel kan de göra stor nytta.

En åtgärd är att sätta ut beväpnade vakter som ska avskräcka jägarna. På senare tid har det blivit vanligare att kvinnor förses med gevär och vaktar områdena där elefanterna rör sig.

De har också hundar som är tränade att känna spår från tjuvjägare och följa dem. Hundförarna kan följa jägarna en lång väg för att fånga in dem. De som fångas in överlämnas till polisen. Det heter tjuvjakt för att det är förbjudet att jaga elefant.

Den tredje åtgärden är att de använder lättviktsplan som patrulerar stora områden med bra översikt uppifrån. Piloterna kan snabbt rapportera till vakterna och hundförarna.

Organisationen bedriver insamling och informationsspridning för att dels utveckla verksamheten lokalt och för att minska efterfrågan på de delar av elefanterna som är så värdefulla att man dödar för pengarna.

Vad kan jag göra?

Du kanske frågar dig "men vad kan jag göra?" Filippa hade bara sig själv och sin vilja att skydda en art som är på väg att utrotas att utgå ifrån. När hon startade sin organisation lyckades hon få in pengar för att göra mer. Detta kan var och en av oss också göra.

För den som inte känner sig kallad att åka till Afrika kan man göra följande:

  • Köp aldrig något som har sitt ursprung i någon del av en elefant. Efterfrågan måste minska.
  • Försök att berätta för andra vad som pågår för att det finns en liten rik andel som bl.a. vill ha saker av elfenben som statusprylar. Tyvärr håller denna skara på att växa i de delar av Asien där befolningen blir allt rikare.
  • Donera pengar direkt som privatperson, genom en insamling eller genom ditt företag. Läs mer om donationer på Wildhood.org.
  • Försök generellt att använda material där inget liv kommer till skada. Det gäller allt du köper. Det är inte enbart elefantjakt som är ett problem utan i ännu högre grad för noshörningar. Även giraffer och lejon riskerar livet för att vissa kroppsdelar är åtråvärda.

En hållbar livsstil är en livsstil där liv har ett egenvärde och ingen har rätt att för sin njutning, för sitt nöje eller för att framhäva sin status döda någon. Det är inte rimligt att vi på några generationer kan begå massmord som utrotar tusentals arter från denna jord. Det är bättre att vi försvinner för vi är den mest destruktiva arten. Fundera på det.

5 Jun 2020