Hållbar livsstil

Uppnå hållbarhet i ditt eget liv

Vadå grön el?

 

Ibland stöter jag på någon skeptiker som vill diskutera el med mig. Hen stör sig på uttrycket "grön el". Vad står egentligen "grön el" för? För mig står det för produktionssättet. För den som tittar på priset för "grön el" tänker hen på vad som levereras hem till elkontakten.

Om man köper grön el får man oftast betala några öre extra per kWh. Det är därför många frågar sig vad de får för de extra örena när elen kommer till bostaden. Svaret är inget. När el produceras genereras elektroner som trycks ut i elnätet som leder dessa elektroner till alla hushåll som är anslutna till det gigantiska elnätet. Det är helt omöjligt att spåra de elektroner som har procuderats med förnyelsebara källor och de som har producerats från fosila bränslen eller kärnkraft.

I Wikipedia står det att "Grön el är el som är producerad av förnybara energikällor, då oftast vattenkraft, vindkraft", solceller "och biobränsle, vilka alla utgår från solenergi." Själva elektronerna som kommer ur denna produktion är inte grönare eller bättre än andra elektroner. Det som är bättre är att du när du väljer grön el bidrar till att mer el puttas in i elnätet med hjälp av förnybara källor som i sin tur gör mindre skada på vår miljö.

 

 

Även om det skulle vara så att du har ett eget vindkraftverk på tomten som gör dig närmast självförsörjande på el så är det fortfarande bara produktionssättet som är "grönt" och inte elektriciteten. Oavsett om du producerar egen grön el eller om du köper grön el så gör du skillnad. Det är ju främst på produktionssidan man kan göra skillnad. Det är därför vi finner det meningsfullt att satsa på grön el som alternativ.

En liten del av det som gör skillnad ligger hos dig som konsument av el. Du kan ju också välja att använda så lite el som möjligt för att minska på den sämre produktionen. Elproduktion av fosila bränslen är det som stängs ned först om det råder överskott på elektricitet på elmarknaden.

 

 

En av de stora vinsterna är att köpa vitvaror som är energiklass A+++. Eftersom vitvaror är hemmets energislukare är det där man kan göra störst skillnad. Om den högsta energiklassen är dyrare kan du tänka att du tjänar in det på lägre elräkningar. Nu kan du satsa på både grön produktion och grön konsumtion av el. Det är vad jag kan göra för att kunna kalla min livsstil för en hållbar livsstil på just energiområdet.

Hur väljer du?

28 May 2018