Hållbar livsstil

Uppnå hållbarhet i ditt eget liv

Producentansvar och konsumentansvar

När jag läste humanekologi och miljövetenskap för en herrans massa år sedan var det mycket prat om pollutor pays principle. Principen innebär kortfattat att den som bidrar till att sprida miljöskadliga ämnen inklusive växthusgaser får betala en avgift för detta. På den tiden kretsade diskussionen kring om detta var en bra princip eller inte. Idag har denna princip inom EU omsatts i det som kallas producentansvar.

Med producentansvar menas att den som producerar något som antingen är skadligt för miljön eller kan återvinnas ska bidra på ett eller annat sätt att dessa varor tas om hand. I de flesta fall är man producent om man tillverkar en produkt, importerar en produkt till Sverige och om man säljer en produkt på den svenska marknaden. Att vara återförsäljare av produkt tillverkad i annat land och importerad till Sverige av grossist täcks inte av producentansvar. Att ta hand om betyder antingen att produkten ska tas emot av producenten eller att producenten betalar för att någon annan organisation ska ta hand om produkten. Återvinningsstationer och de återvinningssystem som dessa är del av är exempel på annan organisation som man som producent betalar till.

Vad är då konsumentens ansvar? Det handlar dels om vad konsumenten ska veta och dels om vad konsumenten bör göra. Konsumenten ska veta vilka produkter som ingår i producentansvaret. De åtta produktkategorier som ingår är:

  • batterier
  • bilar
  • däck
  • elektriska och elektroniska produkter (inklusive glödlampor och viss belysningsarmatur)
  • förpackningar
  • returpapper
  • läkemedel
  • radioaktiva produkter och herrelösa strålkällor.

Man ska veta vilka produkter som ska lämnas in och vart de ska lämnas in. Så här års är det många som får elektriska produkter och dessa är ofta inslagna i förpackningar av papper eller plast. När man får nya produkter gör man sig ofta av med sina gamla produkter. I många fall kan man lämna tillbaka sina gamla produkter till samma ställe där man köpte den. I annat fall ska man lämna in dem på återvinningsstationen.

När det gäller förpackningar ska de inte slängas i brännbart utan på åvervinninsstationer som plast- eller pappersförpackning. Om man struntar i detta förstör man en del av det ansvar som företagen tar. De betalar för att återvinningen ska fungera men om vi konsumenter struntar i återvinningen blir en del av detta ansvar ogjort.

Det är inte rimligt att klaga på att företag bara försöker sälja så mycket som möjligt utan att ta ansvar. Många företag tar ansvar, genom sitt producentansvar, men när vi konsumenter inte fullföljer vår del är det vi som är skyldiga till miljöförstörelse och slöseri av resurser. Vad vi alla bör göra, särskilt nu under jul och nyår, är att lämna in gamla produkter och förpackningar där de ska vara. Nu delar vi på ansvaret.

Vad är då syftet med producentansvaret? Det övergripande syftet är att producentansvaret ska fungera som ett styrmeldel för att uppnå miljömålen. Mer specifikt är syftet att "motivera producenterna att ta fram produkter som är mer resurssnåla, lättare att återvinna och inte innehåller miljöfarliga ämnen." I och med att produkter med miljöfarliga ämnen innebär en merkostnad blir det på lång sikt inte lönsamt att producera dessa. Det är helt rimligt att detta ska kosta. Nästa målsättning är att vara resurssnål och om man inte är det blir det en merkostnad. När företag t.ex. försöker minska förpackningarna, eftersom de betalar för hur mycket förpackningarna väger, minskar också resursförbrukningen. Om man t.ex. tittar på hur det ser ut bland vissa e-handlare så levererar de i plastpåsar som sedan slängs (och sedan bränns). Dessa företag bidrar inte till återvinning eller på något sätt underlättar för återvinning och ska därför få betala mer än de som använder återvinningsbara pappesförpackningar.

En del av konsumenternas ansvar blir därför att undvika att köpa från företag som levererar i plast och istället köpa från företag som levererar i papperskartonger. Därefter ska naturligtvis papperskartongen lämnas in till återvinningscentralen och sorteras som pappersförpackning. Därtill ska man tänka att även om det är producenten som betalar en merkostnad så kan den vara värd det för företaget så länge de säljer av sin produkt. Om vi konsumenter undviker t.ex. plastprodukter blir det ännu dyrare för företag som tillverkar plastprodukter att fortsätta med det. Gör kloka val.

Sammantaget kan man säga att både producent- och konsumentansvar behövs. Det är lika viktigt att vi konsumenter signalerar vad vi vill ha för slags produkter och att vi tar det ansvar som krävs för att hantera vårt skräp på rätt sätt. Företagen tar ansvar genom att vara lyhörda för vad konsumenterna vill ha, genom att välja bort det som är miljöskadligt samt att betala för att återvinningssystemen fungerar. "We're in this together" som Sara Larsson sjunger.

 

 

 

22 Dec 2018