Hållbar livsstil

Uppnå hållbarhet i ditt eget liv

Palmolja

I onsdags (2/5) sände de på P3 ett lite längre inslag om palmolja och de problem som hänger samman med produktionen. De upprepade två saker som fick mig att fundera:

1. Palmolja i sig är inte ett problem. Oljan, som framställs av oljepalmen, är en helt ok produkt.

2. För att producera palmolja i en allt ökande takt skövlas regnskog för att kunna plantera oljepalmer. Avverkningen av regnskogarna skyndar på växthuseffekten. Det senare beror på en frigöring av koldioxider som är bundna i regnskogen.

Jag hör inte till dem som skyr mättat fett och jag skulle inte våga påstå att mättat fett har allvarliga konsekvenser för hälsan. Forskningen pekar försiktigt i den riktningen men ingen seriös forskare vågar väl säga med säkerhet att mättat fett är skadligt. För den som ändå vill undvika mättat fett är palmoljan ett dåligt alternativ. Palmolja innehåller nästan till hälften mättat fett. Det är ungefär fyra gånger så mycket mättat fett som det är i olivolja eller solrosolja och ungefär sju gånger så mycket mättat fett om man jämför med rapsolja. Det finns också uppenbart goda egenskaper som att palmoljan är rik på antioxidanter. Sedan är den lätthanterlig då den har halvfast form vid rumstemperatur.

Bortsett ifrån den höga halten av mättat fett och att det är en antioxidant, varför används palmolja? Det enkla svaret är att den är lätthanterlig och billig att framställa. Det där med billigt ska man alltid fundera några extra varv kring. Billigt för vem? De som produkcerar palmolja behöver inte själva ta kostnaderna för den ökade växthuseffekten. Den får andra ta. Kanske särskilt de som bor nära havet och hela tiden tvingas hitta sätt att hindra havet från att svämma över boendemiljön. Även de som bor i regioner där klimatet blir allt mer extremt i form av extrema regn eller extrem torka får stora kostnader. När de som bor så tvingas flytta eller tvingas bygga nytt, för att stå emot det förändrade klimatet, blir kostnaderna väldigt höga. Det behöver inte de som producerar palmolja betala för.

En sak som nämndes i radioinslaget var att orangutanger blir hemlösa när regnskogen skövlas. Att orangutanger blir hemlösa och riskerar att utrotas kan inte värderar i pengar på ett enkelt sätt. Men att dessa djur får betala med sina liv är för dem en hög kostnad. Frågan kvarstår: för vem är det billigt att framställa palmolja?

Det stora problemet som framhölls var alltså den ökade växthuseffekten som en följs av skövling av regnskogsarealer. Jag håller så klart med om detta problem och de effekter/kostnader som hänger samman med klimatförändringar. Här finns det dock en stor anledning att även lyfta fram ett annat problem. Regnskogar är arttäta ekosystem. På en hektar regnskog kan det finnas upp till 300 olika sorters träd. Det kan jämföras med att vi i Sverige har ett tjugotal trädsorter totalt. För varje trädart finns det andra växter och mängder med små djur som trivs just på eller i närheten av dessa träd. När regnskogsarealer stora som byar skövlas på kort tid är det troligt att vissa arter som bara lever i just den avverkade regionen försvinner. Vad är kostnaden för detta? Kan man ens sätta ett ekonmiskt värde på liv och livets mångfald? Jag skulle spontant säga nej på denna fråga. Om vi ändå kunde värdera liv i ekonomiska termer skulle vi snabbt förstå att palmolja inte alls är billigt att framställa.

En hållbar livsstil innebär för mig att se sambanden och ta konsekvenserna. Nu när det är lagstadgat att det ska framgå på förpackningar om varan innehåller palmolja är det möjligt att göra ett val. Hittills har jag köpt ekologiska produkter som innehåller palmolja för jag har tänkt att det är ett bättre val. Från och med nu slutar jag med det också.

Du som funderar på att göra detsamma kan börja med att se efter hur mycket av de produkter du regelbundet köper som innehåller palmolja. Det är antagligen ganska mycket. Särskilt i bakverk och godis. En omställning lär inte bli lätt men en hållbar livsstil innebär viktiga val. Häng på du med.

3 May 2018