Hållbar livsstil

Uppnå hållbarhet i ditt eget liv

Mindfulness och hållbar vardag

När man har en blogg om hållbar livsstil blir man lätt ifrågasatt om man själv lever hållbart. En fråga som dyker upp då och då är om jag lever ett hållbart liv när jag jobbar så mycket som jag gör. Det finns två infallsvinklar på detta. En är att dygnet har ett begränsat antal timmar. Att jobba mycket gör att man inte kan göra sig tillgänglig för andra. Det betyder inte att man själv lever ohållbart. En annan infallsvinkel är hur betyngande arbetet känns. Om det inte känns betyngande och stressande att jobba mycket så är det subjektivt inte ohållbart.

Som jag ser det finns det sätt att hantera mycket arbete sett ur båda dessa infallsvinklar. Om jag kan arbeta så fokuserat att jag får gjort mer på den begränsade tid dygnet erbjuder, d.v.s. arbeta effektivt, kan jag tillåta mig att vila med jämna mellanrum. Att göra mycket riskerar alltid att slå på en känsla av stress för att man inte hinner klart. Det kan avhjälpas genom att reducera stressen. Mindfulness och/eller meditation är välkända sätt att minska känslan av stress och öka förmågan att fokusera.

Jag använder mig av en hemmasnickrad version av mindfulness så jag är inte rätt person att lära ut till andra men det finns de som erbjuder kurser. Det finns kurser i mindfulness i Stockholm för er som bor i den regionen och det finns kurser i mindfulness i sydvästra Sverige för er som bor i den regionen. Fenomenet är så spritt att det finns alternativ i alla delar av landet.

Mindfulness definieras på olika sätt beroende på vem man frågar men alla verkar vara eniga om att det handlar om att fokusera och att acceptera. Du kan läsa en ganska ingående översikt här. I min sanna forskaranda har jag naturligtvis kollat upp hur bra mindfulness fungerar. Du kan läsa mer i detta inlägg. Här nedan gör jag en kort sammanfattning.

Från en rad översiktsstudier, så kallade metaanalyser, står det klart att mindfulness har en positiv effekt på psykologisk utmattning och på stress. Mindfulness lindrar utmattningen och minskar stressen. Det är också känt att mindfulness bidrar till ett allmänt välbefinnande. Man mår bättre och man känner sig mer alert. Mycket av de positiva effekterna bygger på förmågan att fokusera. När man fokuserar på en sak i taget slipper man sprätta energi åt alla håll och kanter, vilket bidrar till en känsla av stress och utmattning.

Mindfulness har en positiv inverkan på hur man möter förändring. Livet är föränderligt och när rutinerna inte hjälper behöver man tänka nytt. Det är i sådana lägen som de som har tränat upp sin mindfulness klarar vardagen bättre. Man blir mer flexibel, öppen för nya tankar och har lättare för att acceptera förändringen i sitt liv.

Mindfulnessgruppen som arbetar med mindfulness dagligen presenterar ytterligare områden där mindfulness har en positiv effekt. Till exempel vid smärta där den kan reduceras genom att träna mindfulness och att förbättra sina relationer. De menar också att man kan bli klokare. Från de forskningsöversikter jag har tagit del av är den positiva effekten relativt låg på den generella kognitionen men mer påtaglig på vår intelligens. Om man med klokskap menar emotionell intelligens finns det en liten positiv effekt på förmågan att reglera emotioner (egna och andras) genom mindfulness.

Många säger att mindfulness är vägen, inte målet. Ta en mindfulness-promenad.

Jag använder flera metoder för att fokusera. Flera av mina bekanta använder Qigong eller Yoga. Det går också att använda sig av kreativa uttryck vilket fungerar bra för mig. Man ska heller inte underskatta en promenad. När jag kör fast i tanken kan jag ta med mig problemet ut på en promenad. Under promenaden upplever jag att jag blir klarare i tanken och detta löser ofta upp en del av problematiken. Jag slutar inte att jobba när jag tar en promenad utan jag byter miljö och kroppsställning/aktiveringsmönster vilket är nyttigt för det kognitiva systemet. Naturligtvis kan jag gå på en promenad av andra skäl utan att jag tar med mig problem att fundera över. Det är för syresättning, återhämtning och att mjuka upp musklerna.

Att tiden är begränsad är som det är. Jag gillar mitt jobb och jag har sätt att hantera perioder av hög belastning vilket gör att tillvaron blir hållbar trots allt. Samtidigt vill jag understryka att en hållbar livsstil inte förväntas vara enkel. Att förändra världen, eller bara mitt sätt att agera i världen, kräver en hel del av individen. Det är huvudskälet till att jag jobbar så mycket. Jag vill göra skillnad.

27 Apr 2019