Hållbar livsstil

Uppnå hållbarhet i ditt eget liv

Flygskam

 

År 2017 började svenskar att använda ordet flygskam. I februari 2018 kom det förslag om att införa ordet i det svenska språket. Något som sedan blev verklighet när flygskam blev ett av 2018 års 32 nyord. Nu, några månader in i 2019, börjar ordet få verkan.

Det händer att den normerande medelklassen sluter sig samman och uttrycker sin avsky mot sådant som de själva en gång gjort men numera ser som förkastligt. Att röka är ett exempel. Det är få inom den akademiska medelklassen som röker. De få gånger man stöter på det reagerar man. Röker gör enbart delar av arbetarklassen, om man ska övergeneralisera.

Nu är det skamligt att flyga bara för att man kan. Tendensen är påtaglig och den blir starkare för varje dag. Medelklassen håller på att göra flygande som nöje lika förklastligt som att röka. De som röker förstör inte bara sina egna liv utan även tillvaron för andra. Detsamma gäller dem som flyger. Kanske upplever de att livet får en tillfällig höjdpunkt när de reser till varmare länder eller ger sig ut på äventyr men effekterna av resan drabbar livet på jorden. Njutningen är troligtvis större än att röka och detsamma gäller de negativa effekterna för dem som passivt påverkas.

Om du tillhör medelklassen och väljer att flyga bör du skämmas enligt andra som tillhör medelklassen. Att de som tillhör arbetarklassen flyger är för att de inte vet bättre. Flygskam är för tillfället något som ska peka ut medelklassresenärer. När en stor majoritet från medelklassen sluter upp bakom flygavskyn börjar de alla att peka på arbetarklassen.

 

Ett exempel på hur denna tendens väcker sig allt starkare är instagramkontot Aningslösa influencers som i skrivande stund har mer än 59 000 följare. På detta konto kan man säga att de som bör skämmas, på grund av en flygresa, hängs ut. Människor som andra lyssnar på bör vara förebilder. Om de inte är förebilder i en positiv bemärkelse får de sin bild publicerad i kontots flöde (stories). På bilden står det hur många ton utsläpp av koldioxid resan de just har varit ute på bidrar till. Det understryker skammen.

Om folk minskar på flygande måste de hitta på något nytt under semestern. Vissa väljer att upptäcka mer av vårt eget land. Andra väljer att åka på äventyr med tåg. Tåg tar lång tid, även utan förseningar, men nu börjar många påpeka att det är hela poängen. Resan är en del av äventyret som man ska njuta av.

 

En baksida av att tågresandet ökar är att det inte finns pålitlig räls, pålitliga tåg och tillräckligt med personal. Om efterfrågan ökar kanske utbyggnad och underhåll påskyndas. Än så länge är det oklart.

Samtidigt som flygskammen breder ut sig kommer det in en utredning till klimatministern om hur omställningen av fossila bränslen till alternativa bränslen inom några decennier ska bli möjlig. Enligt en rimlig prognos kan ca 30 procent av flygbränslet vara förnybart 2030. Rimligheten bakom detta är att det inte går att öka tillverkningen av förnybart flygbränsle mer än så. Samtidigt kommer detta inte att räcka för att minska utsläppen av växthusgaser. Alternativet är därför att flyga mindre.

Ska de som flyger skämmas? Vad tycker du?

 

4 Mar 2019