Hållbar livsstil

Uppnå hållbarhet i ditt eget liv

Egen Forskning

 

Jag har forskat en del om hållbar utveckling. Vissa studier handlar specifikt om livsstil andra om utbildning. Här nedan sorterar jag en del av det jag har publicerat inom området.

 

Här listar jag några artiklar jag har skrivit om Livsstil/Hållbar livsstil

Jensen, M. (2016). Sustainable lifestyle and action space. Asian Journal of Social Sciences, Arts and Humanities, 4 (2), 1–19.

Jensen, M. (2013). Livsstil och identitet. I Fjällhed, A. & Jensen, M. (red.) Barns livsvillkor. Lund: Studentlitteratur. (17 s.)

Jensen, M. (2009). Lifestyle: Suggesting mechanisms and a definition from a cognitive science perspective. Environment Development and Sustainability, 11 (1), 215–228.

Jensen, M. (2007). Defining lifestyle. Environmental Sciences, 4 (2), 63–73.

 

Här listar jag rapporter jag har skrivit om hållbar livsstil

Jensen, M. (2007). Konsumtion, livsstil och miljö. Technical Report, SSKKII-publikationer, 2007.02, Göteborgs universitet. (27 s.)

 

Här listar jag andra artiklar och texter som har en koppling till hållbar utveckling

Jensen, M. (2016). Rogative learning in education for sustainable development: Environment, human rights and democracy. Journal of Sustainable Development Studies, 9 (1), 52–75.

Jensen, M. (2011). Learning about environmental issues with the aid of cognitive tools. Environment and Natural Resources Research, 1 (1), 92–105.